.........      hemayat  daily  newspaper     ........

صفحه اول

سيدحسن نصرا... ، بهترين گزينه براي رهبري قیام های عربي


 ‎روزنامه السفير لبنان در مقاله‌اي با اشاره به خلأ رهبري در انقلاب‌هاي منطقه نوشت كه سيد ‏‎"‎حسن نصرالله " مي‌تواند اين خلأ را به‌خوبي پر كرده و انقلاب‌ها را از انحراف نجات دهد‎.‎

روزنامه السفير لبنان در مقاله‌اي با عنوان ‏‎"‎نصرالله رهبر پيشرو عربي " به قلم ‏‎"‎عفيف النابلسي "، ضمن پرداختن به حوادث اخير جهان عرب، نبود يك رهبر ديني برجسته را شكافي در انقلاب‌هاي موجود مي‌داند؛ رهبري كه با حضور خود مي‌توانست مسير و هدف را مشخص نمايد. نويسنده در ادامه سيد حسن نصرالله را شخصيتي مي‌داند كه توان و صلاحيت اصلاح امور جهان عرب را دارد‎.
‎در اين مقاله آمده است: از تناقضات قابل توجه در فضاي انقلابي حال حاضر جهان عرب كه شايسته بررسي و پيگيري است آن است كه كشورهاي عربي خود به تنهايي راه را گشوده و در چيزي شبيه رؤيا و بيش از حد تصور، انقلاب‌هاي مردمي و قيام‌هاي توده‌اي پي‌در‌پي را ايجاد كرده‌اند. شاهد اين مدعا آن است كه اين انقلابها در مدار رهبري فردي كه از دستورالعمل‌هاي آن هدايت گرفته و به راهنمايي آن گوش فرا دهند، قرار ندارند؛ در خارج هم كسي را ندارند كه برايشان موضع تعيين كند و بگويد چگونه عمل كرده، حركت كنند و چگونه در مسير رهايي خود گام بردارند‎.
همه چيز به شكلي خودكار و بي‌نظير بر مسير خود در جريان است. مسائل به گونه‌اي باور نكردني به حواس و استعداد توده مردم بستگي دارد؛ مردمي كه به خوبي، با وجدان و فطرت خود در انتقال به كرانه آزادي مورد نظر، واقفند و مي‌دانند تاريخ با ظالمان و فراعنه كه ظلم كردند و فساد را گسترش دادند، حساب و سنت‌هاي مخصوص خود را دارد و بدون شك در اولين گام خود موفق بوده و با نابودي موانع ترس كه وجود انسان عربي، هويت، ميراث، فرهنگ و اثربخشي‌اش را دربرگرفته بود، مرحله‌اي دشوار را پشت سر گذاشتند و روشن شد اين رژيم‌هاي عربي كه سال‌هاي طولاني ظلم كرده و با تكيه بر ايده ترس و نه ايده انساني، ارزشي، قومي و ملي حاكميت خود را بر جان و سرنوشت مردم تحميل كرده بودند تا چه اندازه كارتوني هستند كه با وزش اولين بادهاي خشم و تغيير جهت بناي حق و عدالت سقوط كردند‎.
معمولا زمانيكه انقلاب از مرحله‌اي به مرحله ديگر منتقل مي‌شود به حكم بايسته‌هاي تغيير، در روند تكامل خود نيازمند يك رهبري است كه با برنامه و سازماندهي از ارزش‌هاي انقلاب و منافع انقلابيون دفاع كند كه در غير اين صورت تمامي تلاش‌ها، فداكاري‌ها و خون‌ها به هدر خواهند رفت‏‎.