تمام دانش‌آموزان از سال آینده لباس فرم می‌پوشند

مدیرکل فرهنگی و هنری آموزش و پرورش با بیان اینکه دانش‌آموزان از سال آینده لباس فرم می‌پوشند، گفت: انتخاب لباس فرم دانش‌آموزی از زوایای مختلف در کمیته علمی مورد بررسی قرار می‌گیرد. محمد ابراهیم محمدی اظهار داشت:‌ در نظر داریم در سال تحصیلی آینده، لباس واحد فرم دانش‌آموزی بدون کاستی‌ و ایراد‌های گذشته ارائه شود و ضمن پذیرش همگانی، خوش پوشش نیز باشد تا مورد اقبال دانش‌‌آموزان واقع شود.